Ariadnė (ne)buvo kerėpla ir kitos lyderystės paslaptys

Būkite budrūs rinkdamiesi ką kviesti į pasimatymą ar ištardami lemtingąjį „taip“. Be ryšio? Tada ir be panikos – apie viską po truputį.

Kažkokiu būdu man juk reikia išsikovoti Jūsų dėmesį, nučiupti laisvą minutę ir sužaisti akių korta, nors ir mirksimės mes tik klavišais. Arba pelyte. O jei rimčiau, tai pirmasis sakinys sugrąžina mane – tuoj prikabinsiu ir Jus – į paties ką tik pabaigtus mokslo metus ir maža dalimi reprezentuoja Magistrinį darbą, kurį rašiau tupėdamas tulpių laukuose Olandijoje. Pavadinau jį „Leadership development: looking for a skein of thread“, o metaforą nukniaukiau iš graikų mitologijos. Legenda sako, kad žymusis labirintas buvo pastatytas tikslu įkalinti Minotaurą, o tai padarė amatininkas vardu Dedalas. Pastarojo nelaimei labirintas buvo taip gudriai išplanuotas, kad pats amatininkas pasimetė ir dingo jo klaidžiuose koridoriuose. Lygiai taip pat pasimeta ir eilė žmonių kelyje lyderystės link.

Kodėl? Dar minutę lukterkit. Pirma sutarkime dėl sąvokos „lyderystės vystymasis“, kuri neretai yra painiojama su lyderio ugdymu – procesu, kurio metu lyderis yra aprūpinamas naujausia ginkluote ir šoviniais (pabrėžiu – ne tuščiais). Transpasaulietinis vadybos žodynas įvardintų tai igūdžiais. Tačiau lyderystės vystymasis turi būti suvokiamas asmeninių santykių kūrimo kontekste, kurie yra būtini norint apsirikiuoti motyvuotų sekėjų armija (kaip pvz., abipusis ryšys tarp vadovo ir pavaldinio). Lyderystė = asmeninis identitetas, kuris atspindi Jūsų pasaulio suvokimą ir vertybių sistemą, o rezultate nulemia ką jaučiate, ką galvojate ir kaip elgiatės. Žmonės yra geri tiesos skenuotojai, o eilė lyderių, deja, tėra apdovanoti formaliomis veliavnešio rolėmis.

– Na tai kodėl?

– Kas kodėl? A, taip.

Kiekvieno Jūsų gyvenimą nuo mažų dienų lydi įvairūs patyrimai, kurie palengva ugdo ir stiprina. Viso to pasekoje sukate ne į „Pigiau grybo“ priešingoje gatvės pusėje, bet į ekologiškų produktų skyrių savo top prekybos centre. Taip, paviršutiniška, finansinio pokyčio pavyzdys, bet tai irgi geras Jūsų profesinio augimo atspindys. Tačiau ateina diena, kai užduotis pasirodo sunkesnė už Jus patį. Šie pokyčius lemiantys momentai pasirodo skirtingose formose, bet kuriuo gyvenimo momentu ir nebūtinai tamsiuose drabužiuose. Viso to rezultatas – krestelėjimas ar patogus bičiulio Įvykio įsitaisymas pakaušyje. Verta pabrėžti, kad pamoka įsisavinama (jei išvis) taipogi individualiai – iškart, vėliau arba niekada. Savo darbe miniu vieną iš respondentų, kuris susidūrė su komplikuotu dukros gimimu ir mėnesiu košmaro ligoninėje, bet skirtingai nei Lietuvoje, daktarai nesutiko užlopyti „skylėtų“ kišenių vardan „kokybiškesnio gydymo“. Tai padėjo jam suvokti visų žmonių lygybę ir pinigų bevertiškumą. Ar tai svarbu lyderiui? Spręsti Jums.

TheseusGrįžtant prie legendos, po kurio laiko veikėjas Tesėjus tapo didvyriu, kuris nužudė Minotaurą, tačiau tik Ariadnės malonių rankų pagalba jis rado kelią iš labirinto. Žmonės kužda, kad Ariadnė pagelbėjo nutiesdama siūlų sruogą, vedančią išėjimo link. Metaforos ir paties Magistrinio darbo tikslas buvo ištirti painų lyderystės labirintą, metant „įtarimų šešėlį“ ant svarbių žmonių ir jų įtakos (jei tokios) einantiesiems. Supaprastintas klausimas galėtų skambėti taip: Ariadnė buvo kerėpla siuvėja ar veiksmas buvo planuotas? Korektiškesnė versija: Jos pagalba buvo išimtis ar taisyklė?

Tyrimas atskleidė, kad septyniuose iš dešimties atvejų mes turime savo asmenines Ariadnes, kurios, akivaizdu, nėra kerėplos. Dažniausiai ši rolė atitenka mūsų tiesioginiems vadovams, tačiau įdomiausia įžvalga – labai svari antrųjų pusių įtaka. Girdžiu Jūsų klausimą – kaip gi jie prisideda prie lyderystės vystymosi? Du kaip du pirštai paprasti būdai – emocinė parama ir kiek mažiau svarus dalinimosi patirtimi metodas. Akivaizdu, kad šis procesas yra glaudžiausiai susiję su emocijomis – kuomet vienai pusei svyra galva, kita priglaudžia petį. Tyrimo įžvalgos sako tvirtą draugišką „taip“ ir patirties dalinimuisi, kuomet, pvz., tiesioginis vadovas papasakoja paties žengtus žingsnius konkrečioje situacijoje. Skamba kaip win-win situacija.

Kas domėjosi žino kokių istorijų purtomas ir blaškomas buvo Paolo Coelho – gimimas su chirurginėmis žnyplėmis sulaužytu raktikauliu, elektrošoko terapijos paauglystėje, narkotikai ir eilė kitų. Biografinėje knygoje „A Warrior‘s Life“ jis cituojamas:

„I carry on with the same plans, which haven‘t yet died in me. I can resuscitate them whenever I want to; all I have to do is find the woman of my life. And I really do want to find her soon …“

Paolo Coelho ją rado, pasirodo Kristina jau dešimt metų buvo šalia, na o su „Alchemiku“ prasidėjo visuotinis šio autoriaus publikos pamišimas. Žavu.

*

Žinutė vadovams? Lyderystė vysto lyderystę – prisidėkite.

Žinutė keliaujantiems? Priimkite iššūkius kaip tobuliausią galimybę dar ūgtelti, visuomet dairykitės aplink ir klauskite labiau patyrusių, na o tarpuose grįžkite į pirmąjį sakinį.

2 Comments

  1. Ieva

    Labai smagus, izvalgus ir stilingas straipsniukas. Ar is savo Ariadnes ikvepimo semiates? ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published.